Bär du på en idé?

Något som du vill förverkliga, skapa affärer kring och göra dig en framtid på. Tillväxtarena Habo är ”Gräddfilen” för dig som står i begrepp att starta eller nyligen startat företag?

När man påbörjar sin affärsutvecklingsprocess är det mycket som skall klaffa. Man behöver tid att vrida och vända på sin affärsidé, utveckla en produkt eller ett koncept, hitta sin marknad etc.

För dig med ambitioner och en bärande affärsidé vill vi erbjuda det stöd som är så värdefullt i början.

Välkommen till Tillväxtarena Habo – en mötesplats mellan nya och etablerade företag!

Utbildningar, kurser och seminarier.

Under hösten 2013 kommer ett antal kurser i affärsskap att hållas.

Kurserna sänds realtid från Högskolan i Kalmar och länkas till Tillväxtarenorna i länet.

Kurserna är interaktiva. Frågor och svar ges under kurstillfället.

I anslutning till seminarierna hålls workshops. Ett utbyte av tankar och synpunkter omkring ditt företag eller företagande.

Närhet till Högskola och akademi.

Tillväxtarena Habo har kontakter med Högskolan i Jönköping, som inriktar sig på de små företagens utveckling. Högskolan erbjuder kontakt med forskare och studenter, som kan bistå med student- och examensarbete, som en del i ditt företags utveckling.

Även högskolestudenter är välkomna till oss för att pröva sina idéer eller affärskoncept. Att förlägga uppstarten av företag på Tillväxtarena Habo ger er spännande utvecklingsmöjligheter.

Tillväxtarena Habo erbjuder